Smaller Default Larger

ATS

 

JUGOLAB je opredeljen da stalno unapređuje kvalitet upravljanja i rukovođenja svojim poslovnim procesima pri realizaciji usluga, kako bi se obezbedilo da zahtevi i očekivanja pacijenata budu ispunjeni i premašeni, da bi JUGOLAB ostao na tržištu prepoznatljiv po pružanju usluga najvišeg kvaliteta.

 

U tom cilju JUGOLAB uspostavlja i unapređuje sopstveni Sistem upravljanja kvalitetom, usaglašen sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 15189:2014.

 

JUGOLAB stavlja svoj Sistem upravljanja kvalitetom u funkciju promocije i primene odgovornog stava i odgovornog ponašanja u svakom aspektu svoga poslovanja, prema sebi, prema poslovnim partnerima, pacijentima, prema zaposlenima, društvenoj zajednici i prirodnom okruženju, usklađeno sa zahtevima zakonske regulative u oblasti svoje delatnosti.

 

Imajući u vidu da je za JUGOLAB glavno opredeljenje da pacijenti budu zadovoljni uslugom, prioritet u procesu pružanja usluge stavljamo na poštovanje svih načela upravljanja kvalitetom.
U tom 
smislu, obaveza najvišeg rukovodstva je da obezbedi da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa utvrđenom Politikom kvaliteta, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke i odgovornosti na ostvarivanju Politike kvaliteta i da budu maksimalno motivisani za stalno postizanje njenih ciljeva.