Smaller Default Larger

ATS

 

Misija Zdravstvene ustanove Jugolab je da:

• Ostane poželjan partner, prepoznatljiv po tome što svojim korisnicima usluga pruža najviši nivo usluga primenjujući
najsavremenije automatizovane tehnologije u oblasti svoga rada 

• U skladu sa tehničkim normama i pravilima struke, u okviru svoga poslovanja ispuni sve tehničko - tehnološke zahteve
korisnika usluga i odgovori na sve savremene izazove struke

• Svojim zaposlenima obezbedi sigurnost, lično i stručno napredovanje, da pokažu svoje talente, veštine i znanje, da
pruže najviši stepen kreativnosti, pozitivne energije, saradnje i posvećenosti obavljanju posla, kako bismo svi bili uspešniji 

• Da pozitivan doprinos zajednici odgovornim odnosom prema okruženju, poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u
svim oblastima delovanja. 

Vizija Zdravstvene ustanove Jugolab je da postane vodeća ustanova u
regionu u oblasti pružanja laboratorijskih usluga, da ostane uspešan
partner na postojećem tržištu i da se pozicionira na novim tržištima
pružanjem usluga najvišeg kvaliteta.

Dobijanje tačnog i pouzdanog rezultata angažovanjem stručnog kadra i
korišćenjem najsavremenije automatizovane tehnologije u cilju brze i
pravovremene dijagnostike i preventivnog delovanja u cilju očuvanja
zdravlja korisnika.

Naše ključne vrednosti

Naše decenijsko opredeljenje, da nam je kvalitet naših usluga i zadovoljstvo naših korisnika najvažnije, pretočili smo u naše ključne vrednosti:

• Orijentisanost ka korisniku usluga - Posvećeni smo stalnoj izgradnji poverenja naših poslovnih partnera i kontinuiranom
praćenju stepena zadovoljstva korisnika naših usluga radi prepoznavanja njihovih sadašnjih i budućih potreba i očekivanja.

• Orijentisanost na zaposlene - Zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zadržavanje i oblikovanje u vrhunske članove tima, je osnov
dobro obavljenog posla koji će obezbediti da ugovorene obaveze kod svojih korisnika usluga, Zdravstvena ustanova Jugolab obavlja vrhunski profesionalno, kvalitetno i u najkraćem mogućem roku.

• Kvalitet - Šesnaest godina uspešnog postojanja na tržištu, duga lista saradnika i pacijenata, potvrda su našeg kvaliteta i profesionalnog odnosa prema poverenim poslovima. Kvalitet je danas naša konkurentska prednost

 Odgovorno ponašanje – Zdravstvena ustanova Jugolab promoviše i primenjuje pozitivan odnos, odgovoran stav i odgovorno ponašanje u svakom aspektu svoga poslovanja prema sebi, prema poslovnim partnerima i korisnicima usluga, prema zaposlenima, društvenoj zajednici i prirodnom okruženju.