fb-iconinstagram-icon

 drustvo lekara srbije

Stručni tim Z.U. Jugolab u saradnji sa svojim saradnicima učestvuje u kontinuiranoj edukaciji medicinskih radnika.

Specifične analize

Kontakt za informacije o visokospecifičim analizama kojih nema u cenovniku:

(021) 466-804 ili (021) 2100-808

Smaller Default Larger

Lajmska bolest

Lajmska bolest je zarazna bolest čiji je uzročnik Borrelia burgdorferi. Infekcija se prenosi ubodom krpelja. Vreme od uboda krpelja do pojave prvih simptoma bolesti iznosi 30 dana . Rana faza bolesti ponekad može biti bez ikakvih simptoma a oboleli se javi lekaru tek sa kasnim manifestacijama.
Široka rasprostranjenost žarišta (sve opštine u Vojvodini) i rastući trend čine da je ovo oboljenje značajan epidemiološki problem u AP Vojvodini kao i u čitavoj Republici Srbiji. Oboljenje se javlja u svim dobnim grupama. Najveći broj obolelih registruje se od maja do jula meseca, mada se aktivnost krpelja zapaža tokom čitave godine ukoliko im pogoduju klimatski faktori.

Simptomi i znaci Lajmske bolesti

Bolest se odlikuje specifičnim lezijama kože, opštim simptomima i neurološkim, reumatološkim i kardiološkim oštećenjima koja se javljaju u različitim kombinacijama u roku od nekoliko meseci do nekoliko godina. Prva manifestacija je najčešće crvena makula na mestu uboda, koja se polako i bezbolno širi stvarajući koncentrične krugove. Ova specifična promena naziva se erythema migrans čiji prečnik, u zavisnosti od mesta uboda, može da bude i 70 cm.Promena na koži ne boli, ne svrbi i može proći neprimećeno. Ponekada se javljaju slične multiple lezije na koži nezavisno od mesta uboda. Rani opšti simptomi su: slabost, malaksalost, febrilnost, glavobolja, ukočeni vrat, bolovi u mišićima i zglobovima, otok limfnih žlezdi.Kod nelečenih, tegobe mogu trajati više nedelja i duže.Simptomi obično počinju nedelju do mesec dana po ubodu krpelja.

Dijagnoza se postavlja serološki, određivanjem specifičnih antitela u krvi pacijenta. Prema aktuelnim preporukama, prvo se radi određivanje specifičnih antitela ELISA metodom, a ukoliko se dobije pozitivan ili ekvivokalan nalaz, u cilju potvrde se primenjuje Western blot test,. Oba testa su dostupna u Z.U Jugolab.

Lečenje nakon uboda krpelja je neophodno jedino ako se razviju simptomi lajmske bolesti. Rano sprovedeno lečenje odgovarajućim antibioticima pod lekarskim nadzorom je visoko efikasno i obično sprečava pojavu kasnih komplikacija.