fb-iconinstagram-icon

 drustvo lekara srbije

Stručni tim Z.U. Jugolab u saradnji sa svojim saradnicima učestvuje u kontinuiranoj edukaciji medicinskih radnika.

Specifične analize

Kontakt za informacije o visokospecifičim analizama kojih nema u cenovniku:

(021) 466-804 ili (021) 2100-808

Smaller Default Larger

21.mart - svetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom

Svetski dan posvećen osobama sa Daunovim sindromom obeležava se 21. marta, a upravo taj datum je izabran, jer se radi o genetskom poremećaju kada se javljaju 3 umesto 2 hromozoma 21 (trizomija 21). Daunov sindrom je stanje koje traje tokom čitavog života i nije ga moguće izlečiti.

Rađanje dece sa Daunovim sindromom može se prevenirati ako se Daunov sindrom uoči prenatalno, tokom trudnoće, što se postiže kombinacijom neinvazivnih testova (dabl, tripl, kvadripl, Panorama test), a u nekim slučajevima i invazivnim testovima (amniocenteza, analiza horionskih resica).