fb-iconinstagram-icon

 drustvo lekara srbije

Stručni tim Z.U. Jugolab u saradnji sa svojim saradnicima učestvuje u kontinuiranoj edukaciji medicinskih radnika.

Specifične analize

Kontakt za informacije o visokospecifičim analizama kojih nema u cenovniku:

(021) 466-804 ili (021) 2100-808

Smaller Default Larger

Dana 26.05.2014. godine, sa početkom u 19.00h, u prostorijama Društva lekara Vojvodine u Subotici, održan je niz predavanja.

Obrađene su sledeće teme:

Analizatori u hematologiji - osnovni principi, indikatori abnormalnosti i interpretacija rezultata - mr. ph. Aleksandra Jovanović

Štitasta žlezda i fertilitet - Prof. dr Ljiljana Đilas

Dijabetes u trudnoći - Prof. dr Siniša Stojić

087  077  080  083