Smaller Default Larger

astma

Astma je hronična inflamatorna bolest disajnih puteva koja uzrokuje probleme pri disanju. Karakterišu je jak imunološki odgovor i hronična upala traheobronhijalnog stabla. Javlja se u epizodama u kojima se akutna pogoršanja izmenjuju sa periodima bez simptoma bojesti. Akutni napadi astme manifestuju se kašljem, otežanim disanjem i zviždanjem u grudima (vizing). Kako se bolest karakteriše pojačanom reaktivnošću bronhija na razne nadražaje, do napada obično dolazi pri pogoršanju upale, odnosno kada je u okolini prisutan provokativni faktor astme.
Nasleđe može odigrati ulogu u nastanku astme. Nasleđuje se sklonost ka bolesti, ali ne i bolest. Atopija i alegije u porodici najveći su faktor rizika za razvoj bolesti kod dece. Alergijska astma je najčešci oblik astme i 50% astmatičara boluje upravo zbog alergijske reakcije. Alergijski uzročnici najčešće pripadaju grupi inhalacionih alergena (kućna prašina, životinjske dlake, grinje, perje, razni poleni).
U Srbiji svako sedmo školsko dete boluje od alergijske astme.

Pravilna dijagnostika alergijske bolesti zahteva i određivanje ukupnog i specifičnog IgE u krvi. Iako je kožno ubodno testiranje najčešći oblik dijagnoze, laboratorijska dijagnostika takođe ima vrlo važnu ulogu. Nakon  što se kožnim ubodnim testom otkriju alergeni uzročnici preosetljivosti, potrebno je prisutnost specifičnih IgE usmerenih protiv tih alergena, otkriti u serumu pacijenta. U našim laboratorijama postoji mogućnost određivanja ukupnog IgE i specifičnih IgE prema mešavini alergena, npr prema grupi inhalatornih alergena ili alergenima iz hrane.

Laboratorijske usluge ZU JUGOLAB su Vam od sada dostupne na još dve, nove lokacije.

Jugolab TELEP - još jedna, dodatna lokacija u Novom Sadu, na Bulevaru Patrijarha Pavla 20, u blizini nove zgrade Hitne pomoći.

 

Jugolab IN - INĐIJA

Naše laboratorijske usluge su od sada dostupne i stanovnicima Inđije, na adresi ul.Srpskocrkvena 3, pored Doma zdravlja.

 

 

 

Obaveštavamo Vas da Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Jugolab, vrši sistematske preglede u
predškolskim ustanovama, koji obuhvataju preglede brisa guše i nosa, kao i perianalne otiske i
pregled stolice na jaja crevnih parazita.

Kontakt osoba:

mr.sci.med dr. Slađana Golubović
telefon: 063/562 646

Zbog kliničkog značaja koji ima AMHnije svejedno kojim se testom određuje!

Laboratorijsko testiranje se do sada baziralo na primeni ELIZA metode čiji je najveći nedostatak varijacija usled manualnih koraka i diskutabilna interpreteacija rezultata u praksi.

Kako bi prevazišao ove nedostake koji su mogli u dovesti u dilemu i doktore i pacijente, JUGOLAB je uveo novu, superiornu, potpuno automatizovanu metodu određivanja AMH, na aparatu COBAS C6000, firme Roche, a činjenice koje idu u prilog su:

- Roche AMH je precizniji odnosno pouzdaniji u granicama od klinickog znacaja (nizi CV u odnosu na ostale komercijane testove)
- Roche AMH je osetljiviji u odnosu na ostale komercijane testove i detektuje veoma niske koncentracije AMH
- Roche ima široki merni opseg (0.01-23.0 ng/ml) i pokriva vrednosti za policisticni ovarijalni sindrom
potpuna automatizacija metode koja isključuje manualne korake, samim tim eliminiše varijacije koje potiču njih
brzina odredjivanja analize (isti dan)
- Novi lek farmaceutske kuce Ferring (Rekovelle-rekombinantni FSH) se isključivo dozira na osnovu koncentracije Roche AMH i telesne težine. (U Srbiji bi ovaj lek trebalo da bude registrovan početkom sledeće godine, dok je u Evropi vec izašao u promet )

Više o AMH pročitajte na:  http://www.jugolab.rs/index.php/analize/hormoni 

 

 Ukoliko Vam se nekada desilo da Vam prilikom dolaska u laboratoriju bude  neprijatno da zatražite da se uradi određena analiza ili ne želite da svi 
 prisutni  znaju ko ste Vi, sada postoji način da to izbegnete. 


 Na našem 
sajtu možete  putem računara dostaviti svoje podatke i tražene  analize.


 Ukoliko na ovaj način  najavite svoj dolazak, u Jugolab laboratorijama nije  neophodno da naglašavate  koje analize je potrebno uraditi, niti Vaše ime i  prezime- sve to će u trenutku  kada unesete svoje podatke već biti u
 laboratoriji,  pa možete samo da dođete u  Jugolab i date uzorak.


 Prilikom dolaska u  laboratoriju obavezno ponesite kod

 

 


 

 

 

 


 

 

 

VERIFIED test je vodeći prenatalni skrining test koji se trenutno nalazi na tržištu.
Na osnovu samo jedne epruvete majčine krvi, uz pomoć najsavremenije tehnologije, VERIFIED test skenira slobodnu DNK bebe.
Ovim postupkom analiziraju se anomalije na hromozomima i time se saznaje da li će dete biti zdravo, ili će bolovati od nekih sindroma.

Sve o ovome testu pročitajte na: VERIFIED - Neinvazivni prenatalni test

  


 Stručni tim Jugolaba redovno održava predavanja i učestvuje u edukacijama kako zdravstvenih radnika, tako i pacijenata. Naše magistre i doktorke često gostuju i u emisiji "Zdrav sat" na radiju 021, a teme o kojima su pričali su: 

 


 

JUGOLAB KARTICA 2