Smaller Default Larger

Medicinske laboratorije JUGOLAB od sada i u Kaću!

Usluge ZU JUGOLAB su Vam od sada dostupne i u Kaću pošto je Mikrobiološka laboratorija Medialab-ušla u sistem medicinskih laboratorija Jugolab.

Adresa: Svetosavska 22, 21241 Kać

Telefon: 021/62 11 600

 


 

Prema rešenju Akreditacionog tela Srbije, ZDRAVSTVENA USTANOVA JUGOLAB - ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU je akreditovana po najnovijem standardu za medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189:2014.
Ovom akreditacijom, ZDRAVSTVENA USTANOVA JUGOLAB nastavlja sa stavom da su pouzdanost rezultata i kvalitet glavno obeležje dobre laboratorijske prakse.

 


 

S obzirom na tešku ekonomsku situaciju i mali natalitet, Jugolab je odlučio da da svoj doprinos borbi protiv bele kuge time što će za 3. i svako sledeće dete u porodici odobriti 30% popusta na sve analize iz svog programa analiza. Ukoliko želite da iskoristite popust, sa sobom je potrebno da ponesete zdravstvene knjižice ili izvode iz matične knjige rođenih za svu decu.

Za više informacija pozovite: +381 (021) 466-804

 


 

Zahvaljujući međunarodnoj saradnji sa eminentnim svetskim zdravstvenim ustanovama, u Jugolabu možete uraditi analize koje utvrđuju eventualno prisustvo virusa Zapadnog Nila i Zika virusa u organizmu.

 


 

Zdravstvena ustanova Jugolab je u svoju ponudu uvela nove analize. 

NIVO LEKA: 

  1. 10-hydroxyoxcarabazepin
  2. Benzodiazepini u urinu
  3. Bromazepam
  4. Clonazepam (Rivotril)
  5. Clozapine (Leponex, Elcrit)

 


 

Opširnije...