Smaller Default Larger

ATS

Prema rešenju Akreditacionog tela Srbije, Zdravstvena ustanova Jugolab je akreditovana po najnovijem standardu za medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189:2014. Ovom akreditacijom, ZU Jugolab nastavlja sa stavom da su pouzdanost rezultata i kvalitet glavno obeležje dobre laboratorijske prakse. 

 

ZU Jugolab se ovim svrstao u desetak laboratorija (privatnih i državnih) u Srbiji koje su dokazale svoju kompetentnost, dobijanjem sertifikata o akreditaciji. Kvalitet / kvalitetno je ono što je u skladu sa zahtevima. Ono što mi od određenih procesa, proizvoda, usluga očekujemo;
Tačnost laboratorijskih rezultata koji su pouzdani, izdati u očekivanom vremenskom roku.

 

 -Šta je akreditacija?

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove kroz utvrđivanje kompetentnosti za poslove koje obavlja ustanova, na osnovu primene odgovarajućih međunarodnih i evropskih standarda.

-Prednosti akreditacije

Akreditacija pruža kvalitet i sigurnost usluga, jer su iste pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno priznate kriterijume.

-Cilj akreditacije

Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite postavljanjem optimalnih i dostižnih ciljeva ispunjenja akreditacionih standarda. Smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.