Smaller Default Larger

pregled-uhaBris koji se sastoji od drvenog štapića obmotanog vatom na jednom kraju a fiksiran u plastičnom zavrtnju koji predstavlja sastavni deo plastičnog cilindra se izvlači, levom rukom se ušna školjka pomera na gore i u stranu da bi se ispravio ušni kanal. Sterilni bris se zavlači lagano u ušni kanal dok se ne naiđe na otpor a zatim se kružnim pokretom brisom skida materijal iz unutrašnjeg kanala. Nakon uzimanja materijala bris se pažljivo vraća u plastični cilindar čiji je sastavni deo vodeći računa da ne dođe do kontaminacije.