Smaller Default Larger

okoMaterijal za bakteriološki pregled oka prilikom postojanja infekcije (konjuktivitis, keratitis itd.) uzima se pomoću sterilnog brisa koji predstavlja drveni štapić na čijem se jednom kraju nalazi obmotana vata, a drugi kraj je fiksiran za zatvarač plastičnog cilindra u kome se sam bris nalazi. Ovakva vrsta brisa se koristi za uzimanje materijala sa svih površina (bris grla i nosa, jezika, uha, rane, glansa, cerviksa, vagine) osim za uzimanje brisa uretre gde se zbog anatomsko manjeg otvora uretre koristi tanji bris koji umesto drvenog dela ima tanku žicu na čijem se kraju nalazi obmotana vata.

Princip uzimanja brisa oka je sledeći: levom rukom se povlači donji očni kapak prema obrazu. Pacijentu se daje nalog da svoj pogled usmeri na gore. Da ne bismo nadražili vatom beonjaču možemo bris natopiti fiziološkim rastvorom a zatim polazeći od spoljašnjeg ugla oka laganim pokretom prelazimo spoljašnjom ivicom donjeg očnog kapka do unutrašnjeg ugla oka zadržavajući se u njemu i pri tome sve vreme rotiramo bris kako bi bio natopljen sa svih strana materijalom. Bris vraćamo u plastični cilindar veoma pažljivo kako ne bi došlo do spoljašnje kontaminacije, ispisujemo potrebne podatke ili zasejavamo na hranljive podloge i šaljemo zajedno sa sprovodnim listom na dalju obradu. Voditi računa da do slanja materijala ne prođe duže od sat vremena.

DOSTAVITI UZORAK ŠTO PRE U LABORATORIJU.