Smaller Default Larger

epruvete1. Uzimanje pravog materijala tj. onog u kome se kod date bolesti nalazi uzročnik ili odgovarajuća antitela.
2. Uzimanje uzorka u pravo vreme tj. u onom stadijumu bolesti u kome se može naći uzročnik ili odgovarajuća antitela.
3. Tehnički pravilno uzimanje materijala, tako da u materijalu ostanu prisutni živi uzročnici ili odgovarajuća antitela, kao i da se materijal ne kontaminira drugim patogenim, uslovno patogenim ili nepatogenim mikroorganizmima.
4. Materijal treba da potiče sa mesta infekcije odakle se dobija veštačkim putem (brisom, punkcijom, isečkom) ili prirodnim putem (mokrenjem, defekacijom, iskašljavanjem)
5. Posude u koje se uzima materijal, kao i sve ono čime se on uzima moraju biti sterilne i hemijski čiste (ne smeju sadržati ni traga antimikrobnih lekova, dezificijenasa ili deterdženata)
6. U istu posudu se ne smeju stavljati dva različita materijala od istog bolesnika (npr. feces i urin)
7. Po pravilu bolesnički materijal se uzima pre antimikrobne terapije.
8. Ukoliko je terapija već započeta neophodno je na sprovodnom listu naznačiti koji je lek bolesnik primao, kada i u kojoj količini.