Smaller Default Larger

Sakupljanje 24h urina

Bocu koju ste pripremili za sakupljanje 24h urina u toku sakupljanja potrebno je držati zatvorenu i na hladnom mestu.

Način sakupljanja:  

Prvi dan (početak sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina odbacite. Zapišite vreme (npr. 7h). Sve sledeće porcije u toku dana i noći sakupljajte u bocu. 

 Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina sakupite u bocu otprilike u isto vreme (7h). Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno. 

Bocu sa celokupnom količinom urina donesite u laboratoriju sa uputom vašeg lekara.

Neke analize zahtevaju sakupljanje urina sa konzervansom.