Smaller Default Larger

Priprema pacijenta za spermogram

 Pre analize ejakulata (sperme) spermogramom, neophodna je apstinencija u trajanju 3 - 5 dana.

Jako je važno ispoštovati vreme apstinencije jer apstinencija kraća od 3 dana ili duža od 5 dana utiče na broj i pokretljivost spermatozoida.

Za vreme apstinencije pacijent ne sme da konzumira alkohol, da nije pod temperaturom kao i da ne prima antibiotike.

Uzorak se daje u sterilnu bočicu na licu mesta, u laboratoriji u posebnoj prostoriji.