Smaller Default Larger

Uputstvo pacijentima pri ispitivanju lipidnog statusa

  • određivanje triglicerida, LDL - holesterolai HDL - holesterola isključivo raditi na tašte posle 12 sati gladovanja
  • uobičajena ishrana bez promene telesne težine najmanje 2 nedelje pre uzimanja krvi
  • bez intenzivnog vežbanja najmanje 24h pre uzimanja krvi
  • pre donošenja odluke o terapiji, lipidni status ispitati najmanje u dva navrata u razmaku od nedelju dana do dva meseca