Smaller Default Larger

 

Obaveštavamo Vas da Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Jugolab, vrši sistematske preglede u
predškolskim ustanovama, koji obuhvataju preglede brisa guše i nosa, kao i perianalne otiske i
pregled stolice na jaja crevnih parazita.

Kontakt osoba:

mr.sci.med dr. Slađana Golubović
telefon: 063/562 646