Smaller Default Larger

Zbog kliničkog značaja koji ima AMHnije svejedno kojim se testom određuje!

Laboratorijsko testiranje se do sada baziralo na primeni ELIZA metode čiji je najveći nedostatak varijacija usled manualnih koraka i diskutabilna interpreteacija rezultata u praksi.

Kako bi prevazišao ove nedostake koji su mogli u dovesti u dilemu i doktore i pacijente, JUGOLAB je uveo novu, superiornu, potpuno automatizovanu metodu određivanja AMH, na aparatu COBAS C6000, firme Roche, a činjenice koje idu u prilog su:

- Roche AMH je precizniji odnosno pouzdaniji u granicama od klinickog znacaja (nizi CV u odnosu na ostale komercijane testove)
- Roche AMH je osetljiviji u odnosu na ostale komercijane testove i detektuje veoma niske koncentracije AMH
- Roche ima široki merni opseg (0.01-23.0 ng/ml) i pokriva vrednosti za policisticni ovarijalni sindrom
potpuna automatizacija metode koja isključuje manualne korake, samim tim eliminiše varijacije koje potiču njih
brzina odredjivanja analize (isti dan)
- Novi lek farmaceutske kuce Ferring (Rekovelle-rekombinantni FSH) se isključivo dozira na osnovu koncentracije Roche AMH i telesne težine. (U Srbiji bi ovaj lek trebalo da bude registrovan početkom sledeće godine, dok je u Evropi vec izašao u promet )

Više o AMH pročitajte na:  http://www.jugolab.rs/index.php/analize/hormoni