Smaller Default Larger

Akutni faringitis je najčešći razlog posete lekaru. Najčešću uzročnik je bakterija Streptococcus pyogenes.

Infekcije izazvane streptokokom grupe A pogađaju uglavnom decu školskog uzrasta ili mlađe odrasle osobe. Antibiotska terapija skraćuje trajanje simptoma.

Quik Read – Strep A namenjen je za brzo utvrđivanje Streptococcus pyogenes u brisevima grla pacijenata za koje se sumnja da imaju faringitis. Ovaj imunoturbidimetrijski test se temelji na mikročesticama obloženim zečijim Strep A antitelima. Strep A antigeni u uzorku reaguju sa mikročesticama, a instrument meri novonastalu promenu zamućenja.