Smaller Default Larger

Prema rešenju Akreditacionog tela Srbije, ZDRAVSTVENA USTANOVA JUGOLAB - ZAVOD ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU je akreditovana po najnovijem standardu za medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189:2014.
Ovom akreditacijom, ZDRAVSTVENA USTANOVA JUGOLAB nastavlja sa stavom da su pouzdanost rezultata i kvalitet glavno obeležje dobre laboratorijske prakse.