Smaller Default Larger

ZU "Jugolab" je otvorila dve nove laboratorije, u Apatinu i Subotici.

Medicinska laboratorija "Jugolab - Apatin"

Laboratorija za medicinsku biohemiju "Jugolab-SU"