Smaller Default Larger

krvne grupeKompletna krvna slika (KKS) je analiza koja nam daje važne informacije o zdravlju, a deo je rutinskih pregleda u određenim razdobljima života ili pri nekim stanjima. Analiza krvne slike je od velikog značaja u prevenciji kao način ranog otkrivanja i pomoć u pravovremenom početku lečenja neke bolesti. Zato je je neophodno  KKS proveravati u određenim vremenskim periodima.  

Obuhvata analizu crvenih i belih krvnih zrnaca, krvnih pločica, odnosno trombocita.

Kod crvenih krvnih zrnaca-eritrocita, posmatra se njihov broj, sadržaj hemoglobina (proteina koja koji sadži gvožđe, a  ima ulogu u prenosu kiseonika iz pluća u tkiva i ugljen-dioksida iz tkiva u pluća) i hematokrit koji pretstavlja odnos volumena eritrocita i zapremine pune krvi. Iz ovih parametara izračunavaju se i tzv. eritrocitni indeksi (MCV, MCH, MCHC, RDW) koji daju informacije o kvalitetu eritrocita. Smanjenje mase eritrocita, hemoglobina i hematokrita, kao i promene eritrocitnih konstanti, mogu biti pokazatelji nekog od oblika anemije ili krvarenja.

Bela krvna zrnca su ćelije koje učestvuju u odbrani organizma od bakterija i virusa. Njihov povišen ili snižen broj upozorava na akutnu upalu bakterijskog ili virusnog porekla. Uvek se radi i diferencijalna krvna slika, tj. određuje se broj pojedinih subpopulacija leukocita (neutrofila, limfocita, monocita eozinofila i bazofila) jer promene u njihovom broju mogu ukazati na postojanje različitih bolesti i stanja.

Trombociti ili krvne pločice učestvuju u zgrušavanju krvi i njihov smanjen broj za posledicu ima sklonost krvarenju, dok je pojačano zgrušavanje krvi posledica porasta broja trombocita.
Za procenu nalaza dobijene vrednosti se upoređuju sa referentnim vrednostima, što bi trebalo prepustiti lekaru jer se vrednosti razlikuju zavisno od godina, pola i fiziološkog stanja (trudnoća, fizička aktivnost, boravak na visokoj nadmorskoj visini). Osim toga važno je znati i da se samo na osnovu jednog elementa, na primer broja trombocita, ne može postaviti dijagnoza, jer može biti izmenjena usled niza činilaca i brojnih bolesti. Ti elementi daju opštu sliku zdravstvenog stanja i upućuju na potrebu i vrstu daljih analiza.