AKTUELNI POPUSTI I AKCIJE

Smaller Default Larger

ATS

 Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisalo je multilateralni sporazum sa Evropskom organizacijom za akreditaciju - EA o priznavanju sistema akreditacije u Republici Srbiji, kao i priznavanju izveštaja i sertifikata akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti. ATS je time postalo punopravni član EA i prihvaćeni su rezultati ocenjivanja usaglašenosti koji su sprovedeni u Srbiji.

Prema rešenju Akreditacionog tela Srbije, Zdravstvena ustanova Jugolab je akreditovana po najnovijem standardu za medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189:2014. Ovom akreditacijom, ZU Jugolab nastavlja sa stavom da su pouzdanost
rezultata i kvalitet glavno obeležje dobre laboratorijske prakse.

 -Šta je akreditacija?

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove kroz utvrđivanje kompetentnosti za poslove koje obavlja ustanova, na osnovu primene odgovarajućih međunarodnih i evropskih standarda.

-Prednosti akreditacije

Akreditacija pruža kvalitet i sigurnost usluga, jer su iste pod nadzorom kompetentnih organizacija koje zadovoljavaju međunarodno priznate kriterijume.

-Cilj akreditacije

Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite postavljanjem optimalnih i dostižnih ciljeva ispunjenja akreditacionih standarda. Smanjenje mogućnosti nastanka rizika i povećanje bezbednosti pacijenata i zaposlenih.