Smaller Default Larger

 Povodom dve godine postojanja laboratorije Jugolab u Užicu, od ponedeljka 4. decembra 2017. godine do 31.januara 2018. godine, 50% popusta na KKS, glukozu, lipidni status (masnoće u krvi), AST, ALT, GGT, ukupni bilirubin, direktni bilirubin, gvožđe, ureu i kreatinin.


 

U Jugolabu za decu sa posebnim potrebama odobravamo 30%
popusta na osnovne biohemijske i mikrobiološke analize. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Takođe u Jugolabu za treće i svako sledeće dete u porodici,
 odobravamo 30% popusta na sve analize  iz svog programa analiza.

 Ukoliko želite da iskoristite popust, sa sobom je potrebno da ponesete
 zdravstvene knjižice ili izvode  iz matične knjige rođenih za svu decu.

 Za više informacija pozovite: +381 (021) 466-804